results


 

Grade 5 Results


1. Roger Zhang (42)
2. Brian Chau (39)
3. Hung-Yi Lee (38)
4. Joshua Ryu (27)
5. Kevin Chu (37)
6. Raymond Zeng (36)
7. George Ma (35)
8. Jackie (Houzi) Liu (31)
9. Hadrian Lam (30)
10. Alex Yang (27)

 

Grade 6 Results


1. Clara Hwang (43)
2. Ellen Tseng (36)
3. Anson Wong (39)
4. Nam-gi Kim (29)
5. Tian Xia (Gloria) Chu (34)
6. Deshin Finlay (31)
7. Anne Zhu (27)
8. Sandra Long (28)
9. Jamieson Lim (27)
10. Christina Cheung (26)

 

Grade 7 Results


1. Danny Shi (48)
2. Jack Zhou (44)
3. Jonathan Leung (A.R. MacNeill) (46)
4. Amanda Tu (43)
5. Jeffrey Choi (43)
6. Denny Choi (42)
7. Juno Jung (36)
8. Jason Chan (30)
9. Michael Xie (30)
10. Ryota Takada (29)